Ping do inetu z routeru jablonecka (pokud je souvisle žlutá, tak nejde inet)

Ping do inetu

Routování : rtn | route | zebra | ospfd | ospfd_term Přehled stavu služeb : check.cgi
snmpwalk -Os -c public -v 1 ncx33 system
rpm -q -a --queryformat='%{N}-%{V}-%{R}.%{arch}\n'
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
losetup
mutt -f cestakeschrance
svn switch --relocate svn://svn.prosek.czf/repos/sedlo svn://websvn.prosek.czf/repos/sedlo
/usr/local/BackupPC/bin/BackupPC_tarCreate -h 10.33.0.22 -t -n -1 -s '/' . > 10.33.0.22.tar
wget -r -l 2 http://adresa/
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=finished.pdf file1.pdf file2.pdf
sed 's/\(..\)/\1:/g;s/:$//' macaddress_list 
wget -O - -q http://10.33.0.23/cgi-bin/banderdyn.cgi | grep "e rychlost"
tr -cd '\11\12\15\40-\176' < file-with-binary-chars > clean-file
cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases | grep -E "(lease|hardware)" | tr "\n" " " | sed 's/lease/\n/g' | sort -u | awk '{print "\thost " $1 " { hardware ethernet " $5 " fixed-address " $1 "; }"}'
cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases | tr "\n" " " | sed "s/lease/\n/g" | sed "s/\"//g" | awk '{print $1 " " $20 " " $24 }' | sort | uniq | awk '{print "\thost " $3 " { hardware ethernet " $2 " fixed-address " $1 "; }"}'
ls 6a:61:62:00:00:2a_* | tr "_" " " | awk '{print "cp "$1"_"$2" 10.33.31.17_port"$2}'
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq ; echo b > /proc/sysrq-trigger
env -i X='() { (a)=>\' bash -c 'echo date'; cat echo
ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100
ip -d link show eth0.100
ip addr add 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 dev eth0.100
ip link set dev eth0.100 up
yum provides \*/lsar
restorecon -R -v /etc/dhcp
wget -qO - http://jablonecka.jablonka.cz/dashboard/ | grep " IP adresa je"
SELECT sum(hodnota) FROM finance WHERE platba<>2 AND year(datum) = '2019';
ip a | grep eth0 | awk '{print $2}' | sed 's/eth[0]\./interface vlan/' | sed 's/@eth0://' | sed 's/10.33/ip address 10.33/'
ip a | grep eth0 | grep @ | awk '{print $2}' | sed 's/eth[0]\./interface vlan/' | sed 's/@eth0://'
DNS : kontrola dlint | obsah 10.33 | obsah prosek.czf ping : ping do internetu | ping na jarov tracepath : internet | jarov
FTP servery : jablonecka | jarov
Návod jak nastavit a otestovat DNS
IP rozsahy pro Prosek | Finance na Proseku | Routování a costy na Proseku

Diskusní fórum o naší oblasti CZFree.Net
Rychlá rota naší oblasti CZFree.Net
Přehled oblasti 10.43.0.0/16

Zásady budování sítě CZFree.Net na Proseku

A - zebra a ospf
B - neomezovat tranzit
C - budovat smyčky
D - používat jen kvalitní spoje jedoucí naplno (11Mbit)
E - povolit správu routeru rychlé rotě
F - vést evidenci lidí a zajistit jim pevnou ip adresu
G - vše založené na Svobodném (licence GPL) a nebo legálně zakoupeném software
H - vést evidenci nákladů a příspěvků jednotlivých lidí na společné vybavení
Topologie CZFree.Net Prosek
Maska
kanal 1.
00-80-C8-AC-A6-43
SSID CZFree.Net.maska.ap1
rozsah 10.33.4.0/24


Pro karty ZCOM XI-626 nastavujeme následující hodnoty registru pro daný výkon:
[registr] [dbm/1Mhz]
120 -22.5
110 -20.5
100 -18
90 -17
80 -15
70 -13.5
60 -11.5
50 -10.5
40 -8.5
30 -6.5
20 -5
10 -3.5
0 -2
250 -1.5
240 -0.5
230 1
220 2.5
210 3.5
200 5
190 6
180 7
170 8
160 9
150 9.5
140 9.5
130 9.5 

jarov
wlan0 168 ... 8dBm/1MHz
wlan1 205
wlan2 212


http://www.lithodyne.net/docs/dhcp/dhcp-4.html

tune2fs -c0 /dev/hda1
tune2fs -m10 /dev/hda1
tune2fs -i0 /dev/hda1

Node žach Neratovice

essid www.neranet.info-apm1 
ipadresa klienta bude 172.25.62.145/26
gw 172.25.62.129
http://wifisite.unas.cz/adr/adr2.htm

Zápůjčky

kasik		7m kabelu H125 CU PE = 94Kc
puskar		2m pigtail H155 a skeptikovu antenu biQuad
bratrk		2m pigtail H155 a Quad antenu na cuprextitu
rozpis puvodniho routeru jablonecka
128M	530
2G	1200
C@433	650
MB	1500
NIC	100
GRAF	300
CASE	500
FDD	200

Připojení nódu nad_opatovem

Tady bych chtěl popsat jak se vyvíjí připojení nódu nad_opatovem, kde bydlí moje sestra. Všechno vyřizuju sám a moc neznám tamní situaci. A je to dost zajímavé. Zatím jsem ohledal následující AP:
HELL-ROZTYLY Azzie icq 149555326
PWC-02 NeTWoR link z pwc_02 na thunder-jizak, ip 10.38.47.5 link a 10.38.45.1 ap k nad_opatovem míří sektorovka http://10.38.45.1/ap/
[simandl@simlin simandl]$ traceroute 10.38.45.1
traceroute to 10.38.45.1 (10.38.45.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1 lan.jablonecka.prosek.czf (10.33.2.1) 0.657 ms 0.626 ms 0.843 ms
 2 cerneho.kobylky.prosek.czf (10.33.11.65) 382.513 ms 130.135 ms 43.687 ms
 3 kgate-eth7.thundernet.cz (81.31.16.153) 89.466 ms 26.701 ms 18.253 ms
 4 horse148.thundernet.cz (81.31.16.148) 30.400 ms 80.530 ms 25.016 ms
 5 81.31.18.39 (81.31.18.39) 379.422 ms 141.880 ms 273.895 ms
 6 10.38.45.1 (10.38.45.1) 112.134 ms 78.317 ms 374.101 ms
 

DSTR - diginet
CZFree.Net.Mixicek mixicek 81.31.14.195 (veřejná IP adresa), 10.24.28.1, 10.24.28.129, 10.24.23.5 Konektivitu do internetu mám přes vlastního providera a tudíž je teoreticky možné zajistit i veřejný IP adresy. Konektivita do internetu je u mě pro koncové lidi 64kb/s 400Kč/měsíc, 128kb/s 750Kč/měsíc a ...... Do CZFree jsem připojenej do Strašnic, tak proto ten rozsah. Jinak druhej spoj na moje AP do CZFree bude na Hell-LSD. Můj rozsah na který budu přecháze bude 10.40.6.x
Zlesicka P-4 dasenka icq 149555326
FCI
Salamandr
[root@jablonecka terlin]# traceroute 10.23.3.25
traceroute to 10.23.3.25 (10.23.3.25), 30 hops max, 38 byte packets
 1 kasik.jablonecka.prosek.czf (10.33.2.139) 10.368 ms 8.543 ms 3.753 ms
 2 ap.orgj.prosek.czf (10.33.7.1) 42.745 ms 23.281 ms 32.348 ms
 3 * * ap.kozel.prosek.czf (10.33.1.129) 12.756 ms
 4 ap.jtop.prosek.czf (10.33.14.1) 31.157 ms 30.925 ms 27.323 ms
 5 1jarov (10.24.1.1) 50.750 ms 32.123 ms 18.073 ms
 6 10.24.1.130 (10.24.1.130) 18.262 ms 46.211 ms 41.210 ms
 7 10.24.192.10 (10.24.192.10) 34.167 ms 32.582 ms *
 8 10.24.23.67 (10.24.23.67) 70.310 ms 37.352 ms 22.201 ms
 9 10.24.22.17 (10.24.22.17) 898.273 ms 765.613 ms 257.172 ms
10 * * 10.51.37.1 (10.51.37.1) 367.629 ms
11 10.11.34.1 (10.11.34.1) 153.743 ms 229.025 ms 204.968 ms
12 10.11.2.1 (10.11.2.1) 391.744 ms 386.599 ms 327.610 ms
13 * * 10.11.10.50 (10.11.10.50) 304.589 ms
14 * * 10.11.10.82 (10.11.10.82) 1260.496 ms
15 * * 10.11.7.178 (10.11.7.178) 1859.214 ms
16 * 10.15.128.5 (10.15.128.5) 1576.570 ms *
17 10.15.1.1 (10.15.1.1) 2523.963 ms * *
18 10.15.64.2 (10.15.64.2) 1065.466 ms * *
19 * 10.10.2.2 (10.10.2.2) 1784.817 ms *
20 10.10.254.1 (10.10.254.1) 1079.589 ms * 1632.271 ms
21 10.10.6.2 (10.10.6.2) 1715.486 ms * *
22 * 10.23.1.35 (10.23.1.35) 1764.023 ms *
23 10.23.3.25 (10.23.3.25) 1908.690 ms * 4156.118 ms
[root@jablonecka terlin]#

[simandl@simlin simandl]$ traceroute 10.23.1.1
traceroute to 10.23.1.1 (10.23.1.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1 jablonecka.jablonka.prosek.czf (10.33.6.2) 0.521 ms 0.639 ms 0.475 ms
 2 * * r-man.cerneho.prosek.czf (10.33.11.67) 9.335 ms
 3 ap.jtop.prosek.czf (10.33.14.1) 13.930 ms 78.292 ms 31.734 ms
 4 10.24.1.1 (10.24.1.1) 12.195 ms 23.076 ms 7.315 ms
 5 10.28.64.1 (10.28.64.1) 25.807 ms 40.446 ms *
 6 10.28.64.18 (10.28.64.18) 899.256 ms 1034.116 ms 1004.973 ms
 7 10.10.9.1 (10.10.9.1) 1016.664 ms * 1143.922 ms
 8 * 10.10.2.2 (10.10.2.2) 865.022 ms *
 9 10.10.254.1 (10.10.254.1) 1564.891 ms 2416.880 ms *
10 10.23.1.1 (10.23.1.1) 1370.298 ms 1385.210 ms 4736.364 ms
[simandl@simlin simandl]$ traceroute 10.23.3.25
traceroute to 10.23.3.25 (10.23.3.25), 30 hops max, 38 byte packets
 1 jablonecka.jablonka.prosek.czf (10.33.6.2) 1.035 ms 0.962 ms 0.940 ms
 2 r-man.cerneho.prosek.czf (10.33.11.67) 39.535 ms 50.795 ms 90.869 ms
 3 ap.jtop.prosek.czf (10.33.14.1) 87.762 ms 34.518 ms 9.185 ms
 4 10.24.1.1 (10.24.1.1) 31.552 ms 8.924 ms 7.581 ms
 5 10.28.64.1 (10.28.64.1) 47.215 ms 34.044 ms 294.332 ms
 6 10.28.64.18 (10.28.64.18) 953.263 ms 971.253 ms *
 7 10.10.9.1 (10.10.9.1) 1087.940 ms 987.601 ms 1067.024 ms
 8 10.10.2.2 (10.10.2.2) 895.129 ms 1223.492 ms 1102.533 ms
 9 10.10.254.1 (10.10.254.1) 3689.633 ms 936.220 ms 2935.923 ms
10 * * 10.10.6.2 (10.10.6.2) 3076.090 ms
11 10.23.1.35 (10.23.1.35) 3728.834 ms 1179.159 ms 1006.527 ms
12 * * *
13 * *
[simandl@simlin simandl]$ traceroute 10.23.3.1
traceroute to 10.23.3.1 (10.23.3.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1 jablonecka.jablonka.prosek.czf (10.33.6.2) 0.901 ms 0.786 ms 0.624 ms
 2 r-man.cerneho.prosek.czf (10.33.11.67) 47.767 ms 10.318 ms *
 3 ap.jtop.prosek.czf (10.33.14.1) 15.562 ms * 9.654 ms
 4 10.24.1.1 (10.24.1.1) 30.164 ms * 21.142 ms
 5 10.28.64.1 (10.28.64.1) 53.333 ms 23.410 ms 19.076 ms
 6 * * 10.28.64.18 (10.28.64.18) 844.983 ms
 7 10.10.9.1 (10.10.9.1) 812.614 ms * 830.741 ms
 8 * 10.10.2.2 (10.10.2.2) 719.112 ms 787.443 ms
 9 10.10.254.1 (10.10.254.1) 1297.024 ms 782.708 ms 2062.456 ms
10 10.10.6.2 (10.10.6.2) 1412.804 ms 2376.691 ms 2690.267 ms
11 10.23.3.1 (10.23.3.1) 2940.468 ms 3117.514 ms 2265.312 ms
[simandl@simlin simandl]$ mc

Routy na 10.55.1.1

[root@jablonka root]# traceroute -n 10.24.0.2
traceroute to 10.24.0.2 (10.24.0.2), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.55.2.217 1196.969 ms 1329.050 ms 1779.588 ms
 2 10.55.2.221 1343.153 ms 1248.094 ms 977.454 ms
 3 10.24.10.66 1169.819 ms 952.477 ms 798.213 ms
 4 10.24.64.42 1561.249 ms 1988.110 ms 1599.298 ms
 5 10.24.0.2 1702.583 ms 1219.341 ms 1469.590 ms

[root@jablonka root]# traceroute -n 10.24.10.65
traceroute to 10.24.10.65 (10.24.10.65), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.55.2.217 1286.777 ms 1099.055 ms 1329.854 ms
 2 10.24.10.65 1302.205 ms 1287.612 ms 1600.385 ms

[root@jablonka root]# traceroute -n 10.24.10.66
traceroute to 10.24.10.66 (10.24.10.66), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.55.2.217 1438.102 ms 1038.411 ms 202.090 ms
 2 10.55.2.221 928.223 ms 1169.512 ms 1210.164 ms
 3 10.24.10.66 1469.807 ms 1760.419 ms 1166.391 ms

[root@jablonka root]# traceroute -n 10.55.1.1
traceroute to 10.55.1.1 (10.55.1.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.55.2.217 1037.732 ms 1179.999 ms 1338.393 ms
 2 10.55.1.1 1670.758 ms 1510.928 ms 1301.725 ms

[simandl@puma]-[~]$ traceroute -n 10.55.1.1
traceroute to 10.55.1.1 (10.55.1.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.24.2.131 0.680 ms 0.651 ms 0.500 ms
 2 10.24.64.41 1.690 ms 3.259 ms 1.459 ms
 3 10.24.10.65 3.164 ms 4.334 ms 1.587 ms
 4 10.55.2.222 2.282 ms 2.792 ms 4.089 ms
 5 10.55.1.1 5.315 ms 3.297 ms 4.051 ms

Dotazník na míru svobody pro nódy v CZFree.Net

Jde o to aby bylo jasné jak a čím se řídí jednotlivé nódy na mapě CZFree.Net. Dost se totiž liší pohnutky a zájmy nódů které jsou zřízeny koníčkáři od nódů které distribuují konektivitu do inetu.
Komerční nódy potřebujeme a není to nic špatného nicméně bylo by dobré si uvědomit, že komerční zájmy jsou překážkou ve svobodné domluvě o připojení a provozu. Komerční zájem vždy z principu bude sledovat hlavně zájmy směřující k distribuci své konektivity a provoz z czfree a nebo dokonce provoz na jiné konkurenční poskytovatele konektivity bude vždy vnímán jako obtěžující a tedy bude mít nížší prioritu. Z mých zkušeností je chování komerčních nódů k CZFree.Net vstřícné jen potud, že se umístí do mapy a tím to, v drtivé většině případů, končí. Jakákoliv osvěta a nebo i oznámení připojeným klientům, o tom co je CZFree.Net a o co jde, chybí.
Nódy v CZFree.Net by si měly ujasnit následující:
Proč a za jakým účelem se router zřizuje?
Financování routeru?
Kdo rozhoduje o provozu routeru?
Příspěvek nebo poplatek za připojení na router?
Evidence příspěvků na router?
Podmínky tranzitního provozu přes router?
Jak se řeší přechod klienta na jiný router a jeho příspěvek?


Valid HTML 4.0!